Mag ik de gegevens uit Leadinfo delen met derden?

Ja! Je kunt de gegevens die je via Leadinfo verzamelt delen met derden. Het zijn immers de gegevens van jouw websitebezoekers.

Let op 📝: je moet het bij deze partijen wel duidelijk maken wat de bron is en wat zij wel en niet met deze gegevens mogen doen.