1. Helpcenter
  2. Installatie van Leadinfo
  3. Voeg Leadinfo toe aan je privacyverklaring

Moet ik bezoekers toestemming vragen voordat ik Leadinfo mag gebruiken?


Je hoeft geen toestemming te vragen voor het gebruik van Leadinfo.


In 2018 is Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Ook wel bekend als General Data Protection Regulation (GDPR). In de AVG/GDPR is vastgelegd hoe organisaties met persoonsgegevens om moeten gaan.


In de AVG is toestemming niet altijd vereist. Een andere grondslag uit de AVG is het “eigen gerechtvaardigd belang” (artikel 6 sub f AVG). Geeft daan dat je zonder toestemming met persoonsgegevens mag werken mits dit een duidelijk belang dient en je rekening houdt met de privacy.


Marketing en analytics gelden als een duidelijk legitiem belang, en Leadinfo gebruikt slechts zeer beperkt persoonsgegevens. Daarmee is adequaat rekening gehouden met de privacy.