Worden er cookies gezet bij Leadinfo?

Leadinfo werkt zelf niet met cookies om bedrijven te herkennen. De herkenning van bedrijfsgegevens gebeurt puur op basis van het IP-adres.


Als aanvulling biedt Leadinfo inzage in analytics informatie. Hiervoor worden twee first party cookies gezet, waarmee alleen jij inzage krijgt in website gebruik van jouw bezoekers. Deze cookies worden niet gekoppeld aan andere informatie en er wordt niets gedeeld met andere partijen. Voor deze cookies is dan ook onder de privacywet en cookiewet geen toestemming nodig.

Leadinfo plaatst de volgende 2 first party cookies:

_li_id.xxxx is een firstparty cookie om te bepalen of de bezoeker nieuw is of al eerder de site heeft bezocht.

_li_ses.xxxx is een firstparty cookie om te bepalen welke pagina’s er tijdens een sessie zijn geraadpleegd.